We zijn genoodzaakt om ons Sinterklaasfeest te annuleren omwille van de stijgende COVID cijfers.

Wij denken dat dit de meest verantwoorde beslissing is die we konden nemen.
Samen vechten we tegen het virus.

Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug op één van onze evenementen.
Het inschrijvingsgeld wordt u eerstdaags teruggestort.

Alvast bedankt voor de massale interesse.
Het doet deugd om te zien dat jullie vertrouwen in ons hebben.

We willen nog een extra dankwoordje geven aan onze sponsors
en hen met ondestaande afbeelding nog eens in de kijker plaatsen.