Beste Gezinsbondsleden
Er zijn nog enkele plaatsen vrij om te staan op de 2dehandsbeurs van 17 september,
dus vlug inschrijven is de boodschap.

 

 

inschijven kan bij cecile.vanneste@telenet.be

Gezinsbond