GDPR

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt.

op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken volstaat het ons dat mee te delen op feestcomiteoudesmisse@gmail.com.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

 

;